Lärarledda utbildningar - inställda tills vidare pga Covid-19

Är du deltagare i Stöd och matchning hos Ambit AB har du i normala fall möjlighet att gå på våra uppskattade lärarledda föreläsningar och kurser. På grund av den rådande situationen är all lärarledd verksamhet inställd tills vidare. Så snart vi får lov kommer vi att starta upp dessa igen.

Vissa av dessa föreläsningar har producerats som Webinars och dessa får du tillgång till som deltagare i Stöd  och matchning. 

Har du någon fråga om våra kurser eller föreläsningar kontakta oss gärna så berättar vi mer!

ALLMÄNT OM IT

Ta kontrollen över din dator! Skapa mappar, lär dig hitta, se hur Windows hjälper dig att bli mer effektiv i din vardag.

Ur innehållet:
• Grundläggande IT-begrepp
• Komma igång med Windows
• Förnsterhantering
• Lagring och information
• Kontrollpanelen

NYHETERNA I WINDOWS 10 OCH OFFICE 2016

Windows 10
• Startmenyn och skrivbordet
• Sök i Windows och aktivitetsvyn
• Nytt utseende i Utforskaren/Filhanteraren
• Installera appar
• Stöd för flera skärmar
• Ny webbläsare Edge

Office 2016
• Ny startbild när programmen öppnas
• Spara som och öppna
• Infoga onlinebilder och onlinevideo
• Smart uppslag på fliken granska
• Editera PDF-filer
• Nya diagramtyper
• 3D-karta
• Prognosblad i Excel
• Nya övergångseffekter i Powerpoint
• Skärminspelning i Powerpoint

OUTLOOKS SMARTA FUNKTIONER

Får du många mejl? Vi lär dig hur du enkelt tar kontrollen över dina mejl med hjälp av Outlooks inbyggda funktioner. Få koll på dina inbokade möten och bokningar och låt Outlook assistera dig i din vardag.

Ur innehållet:
• Vyerna
• Mejl-finesser
• Regler
• Flaggor, påminnelser och kategorier
• Sökning och sökmappar
• Kalendern
• Kontakter

GRUNDKURS I EXCEL

Kursen består av tre delar. Under kursen går vi igenom bland annat:

DEL 1
• Skapa ny arbetsbok
• Markera celler
• Skriva text och tal
• Spara arbetsbok (de olika filformaten)
• Förhandsgranska arbetsbok
• Skriva ut arbetsbok
• Skapa formler
• Redigera formler
• Formatera celler
• Formatera tal
• Villkordstyrd formatering
• Formatera tecken
• Utskriftsformat
• Skydda celler

DEL 2
• Arbeta med flera blad
• Bladflikar
• Infoga blad
• Ta bort blad
• Länka mellan blad
• Flytta och kopiera mellan blad
• Formler (kalkyler mellan blad)
• Funktioner
• Beräkna automatiskt
• Infoga funktion
• Statistiska funktioner
• Logiska funktioner

DEL 3
• Diagram
• Vad är ett diagram
• Skapa diagram
• Redigera diagram
• Formatera diagram
• Skriva ut diagram
• Miniatyrdiagram

FORTSÄTTNINGSKURS I EXCEL

Kursen består av tre delar. Vi går igenom bland annat:

DEL 1
• Formatera tal
• Radera format
• Anpassat format
• Felmeddelanden
• Villkorsstyrd formatering
• Klistra in special
• Infoga funktion
• Namnge celler
• Finansiella funktioner
• Datum- och tidfunktioner
• Textfunktioner
• Sökfunktioner
• Databasfunktioner
• Matematiska funktioner
• Länka
• Importera data från andra program
• Konsolidera

DEL 2
• Skapa pivottabell
• Redigera källdata
• Formatera pivottabell
• Anpassa pivottabell
• Göra beräkningar i pivottabell
• Skapa pivotdiagram från pivottabell
• Scenariohanteraren

DEL 3
• Datatabeller
• Målsökning
• Problemlösaren
• Visa formler
• Formelgranskning
• Felmeddelanden
• Dela arbetsböcker

EXCEL VBA-PROGRAMMERING

Denna kurs består av två delar. Nedan en del ur innehållet:

DEL 1
• Spela in och köra VBA-makron med inspelaren
• Titta på och redigera VBA-makron
• Genomgång av Visual Basic Editorn
• Koppla makro till knappar och menyer
• Skapa egna och anpassa menyer
• Vi skriver ett antal makron från grunden

DEL2
• Olika variabler
• Datatyper
• MsgBox
• InputBox
• Select-Case
• For-Next
• For-Each-Next
• Felsökning
• Direktfönstret
• Brytpunkter
• Vi skriver ett antal makron

INTRODUKTION TILL MAKRON

Nedan en del ur innehållet:

• Spela in och köra VBA-makron med inspelaren
• Koppla makro till knappar och menyer
• Vi skriver ett antal makron från grunden

POWER BI

Denna kurs är i två delar. Nedan en del ur innehållet:

DEL 1
• Vad är Power Pivot?
• Power Pivot fönstret
• Datamodell
• Läsa in extern data i Excel
• Tabellrelationer
• Hämta data från olika källor

DEL 2
• Konvertera felaktiga datum
• Hantering av tekniska och onödiga kolumner
• Uppslagstabeller
• Beräkningar i Power Pivot
• DAX formler
• KPI:er Key Performance Indicators
• Power Query
• Strukturera ostrukturerad data med Power Query
• Power View
• Power Map

GRUNDKURS I WORD

Kursen består av tre delar. Under kursen går vi igenom bland annat:

DEL 1
• Skriva in text, markera, flytta, kopiera och ersätta text
• Formatera text, teckensnitt, textjustering och textstorlek
• Arbeta med tabbar
• Punktlistor och numrerade listor
• Marginaler, sidorientering och kantlinjer
• Stavning och grammatik
• Synonymer och översättning av text till andra språk
• Sidhuvud och sidfot, sidbrytningar och sidnumrering
• Många praktiska övningar
• Tips och tricks

DEL 2
• Skapa och formatera tabeller
• Infoga och anpassa bilder till text i ett dokument
• Infoga symboler och rita figurer i ett dokument
• Beskära bilder
• Smart uppslag
• Smart Art
• Många olika övningsexempel

DEL 3
• Kopplad utskrift mellan ett register och en dokumentmall
• Etiketter och kuvert
• Arbeta med långa dokument
• Spaltutformad text och avsnittsbrytningar
• Skapa innehållsförteckning, textrutor, fotnot och korsreferenser
• Diagram
• Många övningsexempel och uppgifter

GÖR PROFESSIONELLA CV I WORD

Under kursen går vi igenom bland annat:

• Struktur
• Innehåll
• Budskap
• Audiovisuellt CV
• Texthantering
• Indrag & Avstånd
• Marginalhantering
• Sidfot & Sidhuvud
• Styckeformatmallar
• Tabbar
• Tabeller
• Bilder
• SmartArt
• Snabbdelar
• Utskrifter

GRUNDKURS I ACCESS

Du kommer få lära dig att skapa tabeller och snygga formulär för att enkelt lägga till, ta bort och uppdatera data. Dessutom får du lära dig att skapa relationer mellan olika tabeller och frågor för att lätt kunna filtrera ut och presentera just den information du är intresserad av. Under kursens tre delar konstruerar vi en biblioteksdatabas, som registrerar utlåning av böcker, inköp, och kundregister.

DEL 1
• Access olika delar och objekt
• Vi konstruerar en biblioteksdatabas
• Skapa tabeller och fastställa datatyper
• Tabeller, primärnycklar och relationer
• Formulär
• Frågor och urvalsfrågor

DEL 2
• Rapporter för utskrift
• Skapa underformulär
• Infoga textrutor och bilder i formulär
• Funktioner i frågor
• Olika relationstyper
• Relationsintegritet

DEL 3
• Avancerade frågor
• Parameterfrågor
• Redigeringsfrågor
• Makron
• Skapa ett huvudformulär för databasen
• Navigera mellan olika formulär
• Vi finslipar biblioteksdatabasen

GRUNDKURS I POWERPOINT

Denna kurs är i två delar. Nedan en del ur kursinnehållet:

DEL 1
• Olika layouter
• Punkt och nummerlistor
• Infoga tabeller
• Infoga diagram
• Skapa organisationsschema
• Infoga bilder och online bilder
• Word Art
• Infoga figurer
• Sidhuvud och sidfot
• Infoga video och ljud
• Fotoalbum
• Tips hur du skapar tydliga och effektfulla presentationer

DEL 2
• Animeringseffekter
• Animera figurer, text, Smart Art och diagram
• Övergångseffekter
• Tidsinställningar
• Skapa anpassat bildspel
• Händelseinställningar
• Anteckningar och åhörarkopior
• Bildbakgrund
• Föredragshållarvyn
• Infoga en skärminspelning
• Vi skapar några olika presentationer från grunden

BRA OCH TYDLIGA PRESENTATIONER I POWERPOINT

En bra presentation behöver inte ta dagar att göra. Se hur vi på 2 timmar
använder de vanligaste funktionerna och inbyggda verktygen i Powerpoint för att
göra en proffsig presentation.

Ur innehållet:

• Grundlayouter och lägga in text
• Arbeta med foton
• Tabeller
• Diagram
• Bildövergångar och enkla animeringar
• Smart Art
• Bildbakgrund
• Bildspelsinställningar

FÖRBERED DIG OCH GÖR EN PROFESSIONELL ANSTÄLLNINGSINTERVJU

Vi går igenom hur du kan förbereda dig inför en anställningsintervju samt vilka diskussioner och frågor som kan komma. Vi går igenom hela processen och ger tips och idéer om hur du kan förbereda sig på bästa sätt! Du ska inte bli överraskad på en intervju!

Ur innehållet:
• Dina förberedelser – Ett viktigt arbete! Kan vara avgörande!
• Intervjufrågor – Hur ska du svara? Vilka frågor kommer?
• Tester – Hur agera? Hur svara?
• Löneanspråk – Du måste kunna hantera lönefrågan! Vi vet hur!
• Referenser – Vilka ska du ha med? Varför?

SOCIALA STILAR - EFFEKTIV KOMMUNIKATION MED ANDRA

Vi har alla en viss personlighet eller social stil. Under denna föreläsning får du information om vilka stilar som finns, vilken stil du är/har och hur du kan förbättra din kommunikation med andra genom att förstå dig själv och andra på ett tydligare sätt.

Det är svårt att på några rader beskriva uppsidan eller vitsen med denna föreläsning. Men det är en nyttig föreläsning som ger dig kunskap som inte alla har men som många behöver. Väl investerad tid!

Ur innehållet:
• Vilka sociala stilar finns?
• Vilken stil är du?
• Hur kan man vara effektiv i kommunikationen med andra människor? Vilka nycklar finns?
• Vad kan du tänka på som gör det lättare för dig att kommunicera med andra?

MARKNADSFÖR DIG PÅ LINKEDIN

Förr svarade man på anställningsannonser. Det fanns inte många andra alternativ att komma i kontakt med en potentiell arbetsgivare. I dag har du möjlighet att synas på betydligt fler ställen och därmed bli sedd.

En av de vanligaste plattformarna i affärsvärlden är LinkedIn. Ett professionellt nätverk som man, rätt använt, kan ha mycket stor glädje av.

Under denna föreläsning går vi igenom:
• Hur du startar upp en LinkedIn-sida
• Vilken struktur du kan/bör ha
• Vilken information du bör ha med
• Hur du gör dig sökbar för andra
• Hur du länkar till din LinkedIn-sida i din CV eller PB

MARKNADSFÖR DIG PÅ ARBETSFÖRMEDLINGENS HEMSIDA

Många arbetsgivare söker nya medarbetare på Arbetsförmedlingens hemsida. Det är därför viktigt att ha ett informativt CV och bra sökord i din presentation.

På denna föreläsning går vi igenom de viktigaste komponenterna för att en arbetsgivare ska finna intresse för dig.

Under denna föreläsning svarar vi på frågorna:
• Varför ska du ha ett CV på AFs hemsida?
• Vem/Vilka söker efter profiler/medarbetare där?
• Vad är viktigt att förmedla?
• Hur ökar man sina chanser att bli sedd?
• Vad är det arbetsgivaren ser?
• Hur söker arbetsgivaren efter kompetens?
• Hur gör jag mig sökbar för potentiella arbetsgivare?
• Hur matchar AF med förfrågningar från arbetsgivare?

Vill du veta mer? Hör av dig!